ხმები დათვლილია და გადამოწმებულია ჩვენი დამოუკიდებელი პანელის მიერ და ახლა შეგვიძლია გამოვაცხადოთ გამარჯვებულები!
წაიკითხე მეტი