საბროკერო გეგმავს უახლოეს მომავალში მეტი ლიცენზიის დამატებას.
წაიკითხე მეტი